h

SP Aart komt met sociaal alternatief

5 november 2018

SP Aart komt met sociaal alternatief

Foto: geen idee mensen / wist ik het maar

De SP presenteert vandaag haar alternatieven voor het Catshuispakket. Terwijl dit pakket van CDA en VVD het land enorme schade toebrengt met veel te rigoureuze bezuinigingen in korte tijd, kiest de SP ervoor om de
economie in 2013 te stimuleren met een investeringspakket van 3
miljard euro.

Met dit sociale alternatief laat de SP zien dat
Nederland op een sociale manier uit de crisis kan komen.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang: ‘Deze plannen laten zien dat de SP voldoende haalbare alternatieven heeft voor het kille bezuinigingsbeleid van de gevallen gedoogconstructie
van VVD, CDA en PVV. De economie wordt volgend jaar niet de nek omgedraaid maar juist gestimuleerd, en de groeiende tweedeling die
zou zijn ontstaan blijkt geen noodzaak maar een politieke keuze.’

De verslechterde economische
vooruitzichten en een historisch laag consumentenvertrouwen maken het uiterst onverstandig om volgend

jaar al hard te gaan snoeien in de overheidsuitgaven.

Het Catshuispakket zou de recessie alleen maar
versterken, en daarnaast de werkgelegenheid nog verder de kop
indrukken. De SP maakt fundamenteel andere keuzes: volgend jaar dient
de economie een hand te worden toegestoken door middel van
investeringen, zodat later de begroting op orde kan worden gebracht.

De SP kiest ervoor om de economie in
2013 eenmalig te stimuleren met een pakket dat banen schept, de
publieke sector versterkt en ons land concurrerender maakt. Zo wordt
er geïnvesteerd in het onderwijs, door middel van het omvormen van
(V)MBO-scholen tot vakscholen, worden er extra (buurt)verpleeghuizen
gebouwd en kan ook de woningbouw een flinke steun in de rug
verwachten. Met dit stimuleringspakket van 3 miljard euro zorgt de SP
ervoor dat de economie niet nog verder verslechtert, maar een begin
kan maken naar duurzaam herstel.

In 2013 begint de SP ook met het
besparen op de overheidsuitgaven en vergroten van de
overheidsinkomsten. Deze leveren volgend jaar structureel al zo’n 8
miljard euro op. Daar gaat alleen in 2013 het eenmalige
stimuleringspakket van drie miljard euro nog van af. De maatregelen
om op de overheidsuitgaven te besparen en de inkomsten te verhogen
lopen in 2015 al op tot ruim 11 miljard euro. Per saldo verlaagt het
pakket van de SP het begrotingstekort van 3,8% in 2013 tot 2,4% in
2015. Op de lange termijn zullen de bezuinigingen die de SP voorstelt
oplopen tot ruim 20 miljard euro wat qua omvang voldoende is voor het
bereiken van begrotingsevenwicht op de lange termijn.

De SP bezuinigt ondermeer op de
uitgaven aan defensie. De gezondheidszorg wordt een echte publieke
dienst in plaats van een markt. Daarmee kan ook de bureaucratie
worden teruggedrongen. Er komt een volledig inkomensafhankelijke
zorgpremie; de zorgtoeslag kan daardoor worden afgeschaft. Daarnaast
worden extra overheidsinkomsten gegenereerd door grote bedrijven en
hogere inkomens extra te belasten. De hogere inkomens genieten
relatief veel belastingvoordelen door vele aftrekposten, zoals de
hypotheekrenteaftrek. Die worden daarom ingeperkt. Ook komt er een
financiële transactietaks en wordt de bankenbelasting verhoogd,
zodat banken eindelijk gaan meebetalen voor de schade die door hun
toedoen is veroorzaakt. Ten slotte wordt het belastingstelsel groener
gemaakt met het invoeren van een aantal milieuheffingen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier