h

SP stefan komt met sociaal alternatief

5 november 2018

SP stefan komt met sociaal alternatief

Foto: SP

 De SP presenteertvandaag haar alternatieven voor het Catshuispakket.Terwijldit pakket van CDA en VVD het land enorme schade toebrengt met veelte rigoureuze bezuinigingen in korte tijd, kiest de SP ervoor om deeconomie in 2013 te stimuleren met een investeringspakket van 3miljard euro. Met dit sociale alternatief laat de SP zien datNederland op een sociale manier uit de crisis kan komen.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang: ‘Dezeplannen laten zien dat de SP voldoende haalbare alternatieven heeft
voor het kille bezuinigingsbeleid van de gevallen gedoogconstructievan VVD, CDA en PVV. De economie wordt volgend jaar niet de nekomgedraaid maar juist gestimuleerd, en de groeiende tweedeling diezou zijn ontstaan blijkt geen noodzaak maar een politieke keuze.’

De verslechterde economische vooruitzichten en een historisch laag consumentenvertrouwen maken het uiterst onverstandig om volgend jaar al hard te gaan snoeien in de overheidsuitgaven. Het Catshuispakket zou de recessie alleen maar versterken, en daarnaast de werkgelegenheid nog verder de kopindrukken. De SP maakt fundamenteel andere keuzes: volgend jaar dient
de economie een hand te worden toegestoken door middel van
investeringen, zodat later de begroting op orde kan worden gebracht.

De SP kiest ervoor om de economie in2013 eenmalig te stimuleren met een pakket dat banen schept, de publieke sector versterkt en ons land concurrerender maakt. Zo wordt er geïnvesteerd in het onderwijs, door middel van het omvormen van (V)MBO-scholen tot vakscholen, worden er extra (buurt)verpleeghuizen gebouwd en kan ook de woningbouw een flinke steun in de rug verwachten. Met dit stimuleringspakket van 3 miljard euro zorgt de SP
ervoor dat de economie niet nog verder verslechtert, maar een begin kan maken naar duurzaam herstel.

In 2013 begint de SP ook met het besparen op de overheidsuitgaven en vergroten van de overheidsinkomsten. Deze leveren volgend jaar structureel al zo’n 8 miljard euro op. Daar gaat alleen in 2013 het eenmalige stimuleringspakket van drie miljard euro nog van af. De maatregelen
om op de overheidsuitgaven te besparen en de inkomsten te verhogen
lopen in 2015 al op tot ruim 11 miljard euro. Per saldo verlaagt het
pakket van de SP het begrotingstekort van 3,8% in 2013 tot 2,4% in
2015. Op de lange termijn zullen de bezuinigingen die de SP voorstelt
oplopen tot ruim 20 miljard euro wat qua omvang voldoende is voor het
bereiken van begrotingsevenwicht op de lange termijn.

De SP bezuinigt ondermeer op de
uitgaven aan defensie. De gezondheidszorg wordt een echte publieke
dienst in plaats van een markt. Daarmee kan ook de bureaucratie
worden teruggedrongen. Er komt een volledig inkomensafhankelijke
zorgpremie; de zorgtoeslag kan daardoor worden afgeschaft. Daarnaast
worden extra overheidsinkomsten gegenereerd door grote bedrijven en
hogere inkomens extra te belasten. De hogere inkomens genieten
relatief veel belastingvoordelen door vele aftrekposten, zoals de
hypotheekrenteaftrek. Die worden daarom ingeperkt. Ook komt er een
financiële transactietaks en wordt de bankenbelasting verhoogd,
zodat banken eindelijk gaan meebetalen voor de schade die door hun
toedoen is veroorzaakt. Ten slotte wordt het belastingstelsel groener
gemaakt met het invoeren van een aantal milieuheffingen.

Reactie toevoegen

U bent hier