h

Angelique Weingarten

Angelique is geboren (1967) en getogen in Blerick. Getrouwd en moeder van twee zonen van 27 en 23 jaar. Momenteel werkt Angelique als coördinator van de Vrijwilligerscentrale in Roermond en als coördinator Huisvesting Asielgerechtigden in Venlo. Angelique is de politiek in gegaan omdat ze wil dat mensen een stem krijgen. Nu wordt er meestal over de mensen beslist en niet met de mensen. Verder vindt ze het tijd dat de daadwerkelijke armoede gezien wordt en hieraan ook iets gedaan gaat worden. Het kan niet zo zijn dat de rijken rijker worden en de armen steeds armer. Gelijkwaardigheid is voor Angelique het meest belangrijk. “Ondanks dat veel politieke partijen aangeven ook voor gelijkwaardigheid te staan, wordt dit bij geen enkele partij op de SP na in praktijk omgezet. Binnen de SP is iedereen daadwerkelijk gelijkwaardig, of je nu Roemer of Weingarten heet.” Daarom is Angelique lid van de SP.

Angelique is woordvoerder Cultuur & Erfgoed, Sociale agenda, Leefbaarheid & sociale veiligheid en Burgerparticipatie.

U bent hier